Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

31 Trang Thi
Hoan Kiem
Ha Noi
Viet Nam

Đầu mối

Le Van Viet
31 Trang Thi
Hoan Kiem
Ha Noi
Viet Nam
Điện thoại: (84- 04) 936 5210
Email: tapchithuvienvn@nlv.gov.vn

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.infoTạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP