S. 4(16) (2008)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đào tạo các cán bộ thư viện phụ trách công tác thiết lập tiêu đề đề mục trong các thư viện Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Oánh 3-15
Sử dụng blog để phổ biến dịch vụ thông tin thư viện Tóm tắt PDF
Trương Đại Lượng 16-19
Quản trị tri thức và sự cần thiết phải tiến hành đào tạo quản trị tri thức ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Thế Phong, Trần Thị Kiên 20-24
Trao đổi một số ý kiến về sử dụng ngôn ngữ mô tả khi áp dụng AACR2 trong biên mục ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Cao Minh Kiểm 25-30
Một số ý kiến về sử dụng DDC 14 tiếng Việt Tóm tắt PDF
Ngô Ngọc Chi 31-34
Tin học hoá hoạt động thông tin thư viện tại viện Dân tộc học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Nhị 38-42

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Thực trạng độc giả đến thư viện trường đại học Khoa học Huế trong những năm gần đây Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 43-47
Tăng cường các sản phẩm và dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu người đọc tại thư viện tỉnh An Giang Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Bạch Cúc 48-50
Hoạt động địa chí thư viện Hải Phòng với việc nghiên cứu, xác định ngày thành lập thành phố Hải Phòng Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu Hương 51-57
Phát triển nguồn tin điện tử ở một số thư viện đại học đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Loan, Võ Thị Bạch Trúc 58-62
Trung tâm thông tin - thư viện, đại học Nông nghiệp Hà Nội - 10 năm một chặng đường Tóm tắt PDF
Hoàng Đức Liên 63-65
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, tủ sách xã Tóm tắt PDF
Trần Thị Út 66-67

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI

Kiểm soát tính nhất quán trong biên mục ở các thư viện Mỹ Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hòa 68-72
Thư viện số Tây Ban Nha Tóm tắt PDF
Ngọc Bích 73-74
Sách nghệ thuật cho thiếu nhi trong thư viện ở Pháp Tóm tắt PDF
Huệ Chi 75-76


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP