S. 3(19) (2009)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Những vấn đề cần giải quyết để nâng cao chất lượng đào tạo cao học ngành khoa học thư viện Tóm tắt PDF
Lê Văn Viết 10-17
Đổi mới phương pháp giảng dạy một số môn học chuyên ngành thông tin thư viện Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Loan 18-23
Quy trình tổ chức số hóa tài liệu thư viện Tóm tắt PDF
Lê Đức Thắng 24-30
Đảm bảo an toàn thông tin trong các thư viện hiện đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Cương Lĩnh 31-37

ỨNG DỤNG DDC VÀ AACR2

Một số qui định cụ thể của TVQGVN trong việc áp dụng khung phân loại DDC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Vân 38-45

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Bổ sung sách báo đáp ứng yêu cầu đọc ở thư viện Thái Bình Tóm tắt PDF
Bùi Thanh Vân 46
Mạng lưới thư viện quận, huyện TP.HCM thực trạng và giải pháp phát triển Tóm tắt PDF
Trần Hồng 47-50
Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh Tóm tắt PDF
Vũ Duy Hiệp, Nguyễn Thái Sơn 51-55
Công tác tình nguyên viên trong hoạt động thông tin - thư viện trường Đại học Lâm nghiệp Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thúy Hằng 56-58
Vị trí của sách tiếng Nga trong vốn tài liệu của thư viện các trường tại Đại học Huế Tóm tắt PDF
Tạ Thị Lâm 59-62
Thư viện Trường Trung học phổ thông nội trú tỉnh Thanh Hóa một chặng đường phát triển Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hữu 63-64

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI

Vai trò của Thư viện quốc gia Srilanka Tóm tắt PDF
An Khanh 65-71
Thư viện dành cho người khiếm thị Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Phượng 72-78


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP